SIKÇA SORULAN SORULAR

Özel Dedektif Tutmak Yasal Mıdır?

Ülkemizde 1990’lı yıllardan bu yana yapılmakta olan özel dedektiflik mesleğinin esaslarını belirleyen bir kanuni düzenleme bulunmamaktadır. Ancak Anayasamız ve diğer mevzuat kişinin kanunlara aykırı olmayacak bir şekilde istediği alanda çalışma hürriyetini korur. Bu kapsamda özel dedektiflik yasalara uygun bir şekilde yapılmak kaydı ile yasal bir meslektir. Uygulamada mahkemelerde çoğu zaman özel dedektifler tarafından yapılmış olan araştırmaların hakim önüne geldiği görülmektedir. Bazı dosyalarda davayı inceleyen hakimin özel dedektifliğin çalışma prensiplerini, müşteri ile arasındaki sözleşmeyi ve konu ile ilgili bilgilerini aktarması için dedektifi mahkemeye tanık sıfatı ile davet ettiğine de rastlanmaktadır.

Elde Edilen Deliller Mahkemede Kullanılabilir Mi?

Özel dedektiflik mesleğinde en önemli prensip gizliliği sağlamaktır. Burada gizlilik hem işini yaparken hem de müşteri ile arandaki ilişkiyi sürdürürken ana dayanak olmalıdır. Her ne kadar insanlarda gizlilik ile yapılan bir işin yasalara aykırı olabileceği yönünde kaygılar bulunsa da yapılan araştırmalar sonucunda elde edilen delillerin ahlaka ve hukuka uygun bir şekilde elde edilmiş olması en çok üzerinde durulan konudur. Dedektif tarafından yapılan araştırmalarda elde edilen deliller hem ceza hem de hukuk alanındaki mahkemelerde geçerli olacak bir şekilde sağlanmaktadır. Ancak her görüntü mahkemede delil olarak kullanılamadığı gibi bu görüntülerin elde edilmesi suç dahi olabilir. Kişinin hak ve özgürlüklerini ihlal eden, onun özel hayatına müdahale eden görüntü ve bilgilerin delil olarak mahkemede kullanılması hukuka aykırıdır. Bu nedenle dedektifliğin gerektirdiği takip ve araştırma sürecinde hassasiyetle davranılması gerekir.

Whatsapp, SMS Konuşmaları Delil Sayılır Mı?

Teknolojinin sağladığı imkanlar zaman içerisinde hukuk sistemlerinde adapte edilmesini gerektiriyor. Günümüzde iletişim çoğunlukla akıllı telefonlar ve bu cihazlarda kurulu Whatsapp gibi uygulamalar üzerinden gerçekleştiriliyor. Ancak bu durumda yaşanan aldatılma, hakaret, tehdit gibi sorun ve suçların hukuki açıdan ispat edilmesi özel koşullara bağlanabiliyor. Her ne kadar Whatsapp uygulaması anlık mesajlaşma özelliğini bir gizlilik çerçevesinde yürütmekte ise de bu uygulama üzerinden yapılmış olan görüşmelerin ekran görüntülerinin alınması mümkün. Özellikle hakaret ve tehdit vakalarında karşı taraf mesajlarını silmeden anlık ekran görüntüsü hatta mümkünse ekran video kaydı alınması ile hukuki açıdan geçerli bir delil elde edilebilir. Aldatılma gibi özellikle boşanma davasının konusunu oluşturan durumlarda da eğer mesaj size atılmışsa aynı şekilde ekran görüntüsü veya video kaydı alınmak sureti ile dosyada delil olarak kullanılması mümkündür. Ancak mesajın size atılmadığı, üçüncü bir kişi ile yapılan yazışmaların söz konusu olduğu durumlarda özel hayatın gizliliğini ihlal suçu oluşmaması için yapılması gereken farklı seçenekler söz konusu olur. Konu hakkında daha fazla bilgi almak için firmamızı arayabilirsiniz.

Özel Dedektif Seçerken Nelere Dikkat Edilmeli?

Özel dedektiflik sektörü son zamanlarda kısa yoldan para kazanabileceğini zanneden meslek hakkında bilgisi yetersiz kişi ve şirketlerin istilasına uğramış durumdadır. Ancak dedektiflik hem teknik hem teknolojik hem de hukuki bilgi gerektiren oldukça kompleks bir iş koludur. Bu alanda başarılı sonuçlar elde edebilmek belirli yetkinlikler ve teknolojik araçların varlığına bağlıdır. Özel dedektiflik firmaları belediyeler tarafından iş yeri açma ve çalışma ruhsatına tabidir. Firmaların ticaret il sicil müdürlüğünden alınmış bir sicil kayıt belgesi, bağlı olduğu vergi dairesinden alınmış bir vergi levhası muhakkak bulunmalıdır. Bunanla birlikte uluslararası anlamda yeterlilik göstermek isteyen dedektiflik firmalarının İSO 9001 kalite belgesi ve uluslararası müşteri memnuniyeti belgesi gibi belgeleri de bulundurmaları gerekir. Dedektiflik mesleğini icra eden kimseler müşterileri ile aralarındaki ilişkiyi, bu ilişkinin koşullarını, ücreti ve gizlilik şartlarını göstermesi gereken bir sözleşme düzenler. Bu sözleşme kapsamında yapılan her türlü işlemin gizliliği iki taraf tarafından da korunmalıdır. Şahsi veya ticari ihtiyaçları için dedektif tutmak isteyen kişiler bu şartları taşıyan firmamızdan bilgi alabilirler.

Kurumsal Firmalara Hizmet Veriyor musunuz?

Kurumsal firmaların ihtiyaç duyduğu her türlü alanda hizmet vermekteyiz..

Eş Takibinin Hukuki Dayanağı Nedir?

Eşleri konusunda endişe duyan ve eş takibi hizmetinden yararlanmak isteyenlerin aklına gelen ilk sorulardan bir tanesi eş takibinin yasal olup olmadığıdır. Bir insanın özel yaşamı kanunlar ve ana yasa ile güvence altına alınmıştır ve kimse bu alana müdahale edemez. Devlet bile kişinin özel yaşamı üzerinde söz hakkı sahibi değildir. Ancak eş takibi yapılırken kişinin özel hayatına müdahale etmemeye özen gösterilir. Halka açık alanlar kişinin hayatının özel kısmına dahil değildir. Bu alanlarda gerçekleştirilen faaliyetler özel hayat şeklinde nitelendirilemez. Bu bir kafe, restoran, alışveriş merkezi ya da yol kenarı olabilir. Bu gibi hukuki noktaları bilerek hareket eden uzman dedektif ekibimiz yasal bir biçimde eş takibi gerçekleştirmektedir.

Dedektiflik Ücretleri Ne Kadar?

Özel dedektiflik hizmeti herhangi bir tarifeye bağlı değildir. Verilen hizmetin bedeli her durumda özel olarak incelenerek müşteriye faturalandırılır. Sektörde her konu başlı başına farklı çalışma stilleri gerektirebilmektedir. Bazı durumlarda bir konu ile ilgili birden fazla ilçe veya ilde çalışma yapılması gerekirken bazen ülkeler arası çalışılması gerekmektedir. Bazı hizmetlerde oldukça yüksek maliyetli teknolojik araçların kullanılması gerekmekteyken bazı durumlarda çok kısa sürede sonuca ulaşmak mümkün olabilir. Bu gibi durumlar dedektiflik ücretlerinin belirlenmesinde ayırt edici unsurlar olduğundan talep edilen hizmete göre ücret belirlenecektir.

Boşanma Davaları ile İlgili Hizmet Vermekte misiniz?

Boşanma davası açma düşüncesi olan tarafın, diğer eş ile ilgili aklındaki soru işaretlerini gidermek ve aldatılıp aldatılmadığını tespit etmek amacı ile eş takibi hizmetimiz bulunmaktadır. Bunun yanı sıra farklı boşanma gerekçeleri hakkında da araştırma yapabilmekteyiz. Boşanma sürecinde en çok sorun yaşanan konuların başında olan velayet davalarında da müşterilerimize destek sağlıyoruz.

Bilgilerimin Gizliliği Konusunda Size Güvenebilir miyim?

Sizinle yaptığınız her türlü görüşme büyük bir gizlilik içerisinde yürütülür. Hem işlemlerin güvenliği hem de ileride herhangi bir sorun ile karşı karşıya kalınmaması için iş başında yapılan sözleşmede gizlilik özel olarak belirtilmiştir. Firmamızdan aldığınız hizmet sonrasında size bir rapor sunulur. Eğer çalışma başarılı bir şekilde neticelendirilmiş ve dosyanın kapatılması aşamasına gelinerek sizden bu konuda onay alınmış ise siz ve araştırma konunuz ile ilgili elimizde olan tüm yazı, resim, video kaydı gibi bilgiler veri tabanımızdan geri getirilemeyecek şekilde silinir. Arzu edilirse silme işleminden önce tarafınıza verilerin bir kopyası verilmektedir.

Tüm sorularınız için bizimle iletişime geçebilirsiniz

Hemen AraWhatsapp