Anket Araştırması

Anket araştırması ve analizi hizmeti bildiğiniz üzere genelde memnuniyet durumlarını, memnuniyetsizlik durumlarını, herhangi bir siyasi konuya yaklaşımlarını, gelir ve yaşam standardı ölçümleri, işyerindeki aidiyet duygusunu vd. birçok farklı konudaki olguların ölçümlenmesi için verilerin toplanması işlemlerinin tamamına verilen hizmet türüdür.  Saha personellerinden veri analizlerini yapan uzmanlara kadar tüm birimlerde hedef kitlenize ulaşabileceğiniz tüm veriler analiz edilerek sizlere raporlamalar sunulmaktadır.

Hemen AraWhatsapp